dinsdag 7 oktober 2014 Vraag & antwoord: een kijkoperatie biedt voorspoedig herstel

Onze gynaecoloog en chirurg over kijkoperaties in MMC

 

Kijkoperaties Máxima Medisch Centrum

 

Een kijkoperatie biedt veel voordelen ten opzichte van een klassieke buikoperatie. Maar hoe gaat dat precies, opereren via een camera? En houd je lit­tekens over aan die kleine sneetjes? Gynaecoloog Marlies Bongers en chirurg Gerrit Slooter vertellen hier meer over.

 

Wanneer is een kijkoperatie mogelijk?

Bongers: “In MMC proberen we zoveel mogelijk ingrepen via een kijkoperatie uit te voeren, in verreweg de meeste gevallen lukt dit ook. We gaan voor zo min mogelijk ‘beschadiging’ van het lichaam. Helaas is een orgaan soms te groot om via een kleine opening uit het lichaam te halen. Ook verklevingen maken een kijkoperatie soms onmogelijk. In zulke uitzonderlijke gevallen moeten we ervoor kiezen om de buik toch open te maken.”

 

Hoe verloopt zo’n operatie?

Slooter: “Voor een kijkoperatie brengen we je on­der narcose. Om genoeg ruimte voor de operatie te creëren, blazen we CO2 gas in je buik. Die komt daardoor bol te staan. Vervolgens brengen we via een kleine snee een camera (kijkbuis) in de buik en zoeken we met die beelden toegang voor de andere instrumenten. Bijvoorbeeld een tang en een schaar. Ook zijn er speciale instru­menten die het mogelijk maken om zonder bloedverlies te opereren. De instrumenten bren­gen we zo ver mogelijk van het weg te halen or­gaan in de buik, zodat we goed zicht hebben. De instrumenten zijn lang waardoor dit eenvoudig werkt. We maken het orgaan los van het lichaam en halen het uit de buik. De kleine openingen hechten we tot slot dicht.”

 

Welke ingrepen lenen zich hiervoor?

Bongers: “In principe leent vrijwel elke ingreep in de buikholte zich voor een kijkoperatie. Veelvoor­komend is het verhelpen van een liesbreuk, het verwijderen van de galblaas of blinde darm. In de gynaecologie worden de volgende kijkopera­ties veel uitgevoerd: sterilisatie, operatie aan een eierstok en het verwijderen van de baarmoeder. De kijkoperatie voor het verwijderen van de baarmoeder werd vorig jaar ruim honderd keer verricht in MMC, tegenover slechts vijftien open buikoperaties. De buik openmaken is voor ons de laatste optie, omdat het een relatief lang her­stel van je lichaam vereist.”

 

Hoe verloopt het herstel van een kijkoperatie?

Slooter: “Bij een open buikoperatie, bijvoorbeeld voor verwijdering van de galblaas, blijf je vaak vier nachten in het ziekenhuis. Terwijl je na een kijkoperatie meestal na één dag al naar huis gaat en je een week later je normale leven vaak alweer op kunt pakken. Dankzij de kijkoperatie­techniek heb je minder pijn en herstel je sneller, omdat we slechts kleine openingen in de buik hoeven te maken. We moeten sommige mensen tegenhouden om niet de volgende dag alweer aan het werk te gaan. Bij een klassieke buikope­ratie heb je last van spieren die aan de kant ge­rekt zijn voor de operatie en je darmen moeten weer op gang komen. Dat duurt soms erg lang. Bij een kijkoperatie blijft alles in je buik op zijn plek.”

 

Houd je een litteken over aan een kijkopera­tie?

Bongers: “Op de sneetjes in je buik plakken we pleisters of we maken ze dicht met enkele oplos­bare hechtingen. Deze hoeven dus niet verwij­derd te worden. Er blijven slechts hele kleine lit­tekens over na de kijkoperatie. Na verloop van tijd zijn deze nauwelijks meer zichtbaar.”