Kinderen

Een operatie is voor uw kind, maar ook voor uzelf, een ingrijpende gebeurtenis. Gelukkig kunt u tegenwoordig zelf veel doen om het ziekenhuisverblijf van uw kind zo aangenaam mogelijk te maken.

 

Hoe bereidt u uw kind voor?

Ieder kind is uniek. Daarom is ook de voorbereiding per kind verschillend. Wij geven u hieronder een aantal adviezen. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de leeftijd en het karakter van uw kind.

 

Zorg dat u zelf goed geïnformeerd bent

Zorg dat u zelf goed op de hoogte bent van wat er gaat gebeuren. Als u iets niet duidelijk is, vraag het dan na.

 

Vooraf een rondleiding over de kinder-jeugdafdeling (optie)

Wanneer het om een geplande opname gaat, kunt u vóór de opname een rondleiding krijgen over de kinder-jeugdafdeling.

De pedagogisch hulpverlener maakt u dan wegwijs op de afdeling en beantwoordt uw vragen. Als uw kind vier jaar of ouder is, is het goed om hem mee te nemen.

U kunt tijdens kantooruren een afspraak maken voor een rondleiding op telefoonnummer (040) 888 93 70.

 

Wanneer beginnen met voorbereiden?

Begin voor jonge kinderen een paar dagen voor de opname met de voorbereiding, eerder is voor hen niet zinvol. Met oudere kinderen kunt u het wel eerder over de opname hebben. Betrek ook de andere kinderen van het gezin erbij.

 

Neem rustig de tijd en kies een geschikt tijdstip

Neem rustig de tijd en kies een geschikt tijdstip. Liever niet vlak voor het slapen. Houd de uitleg zo eenvoudig mogelijk en probeer u in te leven in de belevingswereld van uw kind. Vertel over het ziekenhuis en wat er gaat gebeuren. Geef ook aan hoe lang de opname ongeveer duurt en dat u zoveel mogelijk bij uw kind bent.

 

Herhaal het verhaal meerdere keren

Vooral jonge kinderen hebben behoefte aan het herhalen van het verhaal. Maar ook oudere kinderen verwerken niet alles in één keer. Kom daarom regelmatig op de opname terug.

 

Wat vertelt u uw kind?

Ga bij jonge kinderen niet al te diep in op de operatie of behandeling. De kans is namelijk groot dat ze erover gaan fantaseren. Vertel hen vooral wat ze zien, voelen, horen, ruiken en proeven. U kunt dit doen aan de hand van boekjes over het ziekenhuis of door er een spel van te maken. Oudere kinderen willen meestal precies weten wat er met hen gaat gebeuren en waarom. U kunt met hen dieper op de opname ingaan. Benadruk de nare dingen niet, maar vertel er wel eerlijk over. Laat uw kind de informatie nog eens terugvertellen aan uzelf of anderen. U merkt dan wat uw kind wel en niet heeft begrepen en kunt hierop reageren met nadere uitleg.

 

Als uw kind pijn krijgt door de operatie of behandeling, vertel daar dan vooraf over. Geef uw kind daarbij altijd de verzekering dat de pijn weer overgaat.  Geef aan dat uw kind kan vragen om iets tegen de pijn. Vertel uw kind ook dat het best mag huilen en boos mag zijn. Blijf er alleen niet te lang bij stilstaan. Praat ook tijdens het verblijf in het ziekenhuis met uw kind over de ervaringen. Vertel steeds eerlijk wat er nog moet gebeuren.

 

Beantwoord de vragen van uw kind eerlijk

Draai niet om de vraag heen, maar beantwoord de vraag eerlijk en maak het ook niet zwaarder. Schrijf onbeantwoorde vragen van uw kind en uzelf op, zodat u deze later samen aan iemand in het ziekenhuis kunt stellen.

 

Geef uw kind keuzes

Geef keuzes aan uw kind. Bijvoorbeeld welke ouder meegaat of welke knuffel mee mag.

Pak samen met uw kind spullen in. Denk daarbij aan de lievelingsknuffel, favoriete muziek, video’s of DVD’s (voorzien van naam). Uw kind heeft hier straks zeker steun aan.

 

Omgaan met ander gedrag

Uw kind kan voor opname door spanning of angst ander gedrag vertonen dan u gewend bent. Kinderen zijn eerder geneigd hun angst, boosheid en verwarring tegenover hun ouders te uiten dan tegenover een vreemde. Het is belangrijk op die reacties in te spelen. Bespreek met uw kind hoe u hem het beste kunt ondersteunen bij pijn of angst. Waar helpt u uw kind mee?

 

En tenslotte…

Laat uw kind merken dat het niet voor straf naar het ziekenhuis moet, dat het er zelf niets aan kan doen. En heel belangrijk: vertel uw kind steeds dat het straks weer thuis komt!

 

Ziekenhuiskoffertje te leen

Voor kinderen van ongeveer 3 - 7 jaar kunt u het ziekenhuis-koffertje lenen. Met behulp van dit koffertje kunt u uw kind nog beter helpen bij de verwerking van de opname (zowel voor-

als achteraf). In het koffertje zitten ziekenhuismaterialen en -speelgoed,

een fotoboekje over het ziekenhuis, voorleesboeken en informatie voor ouders.

Het koffertje is beschikbaar gesteld door Stichting Kind en het ziekenhuis. Dankzij Stichting Máxima kunt u het gratis lenen.

 

Waar lenen       patiëntencommunicatie Veldhoven (ma t/m do)

Hoe lang          2 weken

Kosten             geen (borg € 20,-)

Reserveren       (040) 888 94 72 of patienteninformatiecentrum@mmc.nl

 

De ingreep

Een verpleegkundige brengt uw kind en u naar de operatiekamer. U mag in de meeste gevallen bij de inleiding van de narcose aanwezig zijn.  Als uw kind slaapt, gaat u terug naar de afdeling. Na de ingreep wordt uw kind naar de uitslaapkamer gebracht. Vanzelfsprekend kunt u bij uw kind zijn als het wakker wordt.

Als uw kind goed wakker is brengt een verpleegkundige u en uw kind weer terug naar de afdeling. Een van de operatiekamers is speciaal ingericht voor kinderen. In veel gevallen wordt uw kind in die operatiekamer geopereerd.

 

In onderstaand fotoboekje wordt uitleg gegeven over hoe de dag van de operatie er voor een kind vaak uitziet. Dit fotoboekje kan een hulpmiddel zijn om uw kind voor te bereiden op de operatie.

 

[link naar fotoboekje]